Friday, 13 April 2012
Tenaga


Tenaga di dalam fizik merupakan suatu kuantiti skalar yang menerangkan jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sesebuah daya dan juga merupakan sejenis ciri pada objek dan sistem yang menuruti sebuah Hukum Keabadian. Jenis-jenis tenaga termasuklah tenagakinetikkeupayaanhabagravitibunyicahayaelastik dan elektromagnetik. 


Unit

Unit SI bagi tenaga ialah jouleJ, sempena nama James Prescott Joule. 1 joule bersamaan dengan 1 Newton-meter.
Tenaga boleh baharu


Tenaga boleh diperbaharui ialah tenaga yang dijana daripada sumber semula jadi seperti cahaya suriaanginhujanombak,geoterma, yang boleh diperbaharui secara semula jadi. Teknologi-teknologi tenaga boleh diperbaharui termasuklah kuasa suria,hidroelektrikbiojisim dan bahan bakar bio.


Tenaga tak boleh diperbaharui

  sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui ialah sumber tenaga akan habis suatu hari nanti dan
    tiada penggantinya contohnya

>Minyak dan hasil petroleum – termasuk gasolin, bahan bakar diesel, dan propana
(‘Oil and petroleum products — including gasoline, diesel fuel, and propane’)
>Gas asli (‘Natural gas’)
>Arang batu (‘Coal’)

No comments:

Post a Comment