Friday, 27 April 2012

Definisi Kecekapan Tenaga

Menurut Kamus Dewan (1970) menyatakan kecekapan adalah berkelayakan
atau berkebolehan. Manakala tenaga adalah kekuatan, daya, energi, gerakan, harkat,
upaya, pengaruh, kuasa, kegiatan, larat, riang, kudrat, reng, kadar, kesanggupan,
kesediaan dan kemampuan. Chamber’s 20th Century Dictionary (2006) pula
mendefinisikan tenaga sebagai kuasa melaksanakan kerja.


Manakala menurut CETREE (2006) kecekapan tenaga bermaksud
penggunaan tenaga secara cekap. Oleh itu kecekapan tenaga ditafsir sebagai
kebolehan menggunakan tenaga secara cekap tanpa mengurangkan tahap keselesaan
dan keperluan pada tahap sewajarnya. Tafsiran ini perlu sebagai perbezaan untuk
definisi penjimatan tenaga yang turut membawa maksud yang sama tetapi berlainan
dari segi aplikasi perlaksanaannya.

No comments:

Post a Comment