There was an error in this gadget

Monday, 30 April 2012KONSEP RUMAH HIJAU
Kesan rumah hijau merujuk kepada
pemerangkapan bahangan matahari oleh
Lapisan selimut karbon dioksida yang
Terbentuk di ruang atmosfera.

Punca-punca rumah hijau
Aktiviti perindustrian
Aktiviti pengangkutan
Aktiviti penyahutanan
Pembakaran terbuka 
Pertanian pindah
Urbanisasi
Kesan-kesan rumah hijau
@Peningkatan suhu dunia
@Perubahan cuaca yang melampau
@Peningkatan aras laut akibat pencaiaran
glasier dan pemanasan global
@Kandungan CO2 yang tinggi dalam atmosfera
@Peningkatan emisi gas-gas hijau di negara
yang sedang membangun
@Penipisan lapisan ozon
@Menganggu kitar semulajadi
@Pecemaran alam sekitar
@Menyebabkan kematian haiwan dan tumbuhan
@Merosakkan habitat flora dan fauna
Langkah-langkah menangani
Rumah Hijau
Mengurangkan aktiviti pembalakan
Mewujudkan kawasan tadahan hujan
Menggiatkan usaha penanaman semula
Menguatkuasakan undang-undang dalam
Pengeluaran asap dan sisa toksik industri
Menggunakan petrol tanpa plumbum
Mengurangkan penggunaan produk yang
mengandungi cfc
Berkonsi kenderaan

No comments:

Post a Comment