Monday, 30 April 2012KONSEP RUMAH HIJAU
Kesan rumah hijau merujuk kepada
pemerangkapan bahangan matahari oleh
Lapisan selimut karbon dioksida yang
Terbentuk di ruang atmosfera.

Punca-punca rumah hijau
Aktiviti perindustrian
Aktiviti pengangkutan
Aktiviti penyahutanan
Pembakaran terbuka 
Pertanian pindah
Urbanisasi
Kesan-kesan rumah hijau
@Peningkatan suhu dunia
@Perubahan cuaca yang melampau
@Peningkatan aras laut akibat pencaiaran
glasier dan pemanasan global
@Kandungan CO2 yang tinggi dalam atmosfera
@Peningkatan emisi gas-gas hijau di negara
yang sedang membangun
@Penipisan lapisan ozon
@Menganggu kitar semulajadi
@Pecemaran alam sekitar
@Menyebabkan kematian haiwan dan tumbuhan
@Merosakkan habitat flora dan fauna
Langkah-langkah menangani
Rumah Hijau
Mengurangkan aktiviti pembalakan
Mewujudkan kawasan tadahan hujan
Menggiatkan usaha penanaman semula
Menguatkuasakan undang-undang dalam
Pengeluaran asap dan sisa toksik industri
Menggunakan petrol tanpa plumbum
Mengurangkan penggunaan produk yang
mengandungi cfc
Berkonsi kenderaan

No comments:

Post a Comment