Friday, 27 April 2012

Penakrifan Tenaga


Menurut Baharudin Yatim (1989) tenaga ditakrifkan sebagai satu objek
apabila digerakkan dengan keadaan melawan daya yang menentang sesuatu
pergerakkan maka ia menunjukkan suatu kerja sedang dilakukan. Maka tenaga
digunakan oleh objek tersebut dalam melaksanakan kerja yang dilakukan. Oleh yang
demikian seseorang yang boleh melaksanakan sesuatu kerja yang berat dikatakan
mempunyai banyak tenaga. Tenaga juga ditakrifkan sebagai suatu kuantiti yang
memberikan kemampuan untuk melakukan sesuatu kerja.

No comments:

Post a Comment